1. bir yusuf masalı ismet özel'in sadece iyi bir şair değil ayrıca iyi bir şiir okuyucusu olduğunu da gösteren video. Yukarıda bir bâbı verilen şiirin tamamıdır.
 2. şivekar buldu
  kendi arayışında bir karşılık bulunduğunu
  ya yusuf?
  peki hüsnü yusuf bulunmak istiyor muydu?
  harikulade bir bahçede
  cinlerin arasında geçmişti günleri
  öğrenmişti cinlerden yüzlerce hüner
  insanlar arasında kalsaydı eğer
  hükmetmek ve itaat etmekten başka bir alanda
  yusuf'a rahat vermezdi onlar.
  gülünç özlemleri insanların
  sinir bozucu tedirginlikle
  ve derinlik karşısında gösterdikleri
  şiddetli ve tamamen mankafa tepki
  bütün bunlar hüsnü yusuf için
  bezgin bir hayat demekti.

  kalkıp, çıkıp, uzaklaşıp
  insanların dünyasından
  yusuf'un mahremiyetine kadar uzanan
  bu pejmürde kız da neyin nesi?
  önce halinden hiçbir şey söylemedi
  bıraktı
  konuşsun şivekar.
  aman allahım!
  şivekar konuştukça
  yusuf'un her yanına
  oklar saplandı sanki.
  dertli gönül neymiş
  gönüle dert neden düşermiş
  nasıl olurmuş göze almak
  gözlerden ötesini
  yağmadan, çapuldan, hazıra konmaktan uzak
  akları, karaları, bütün renkleri esirgeyip
  esirgenmeyi hak etmek
  ve dönenmek evrende arındırıcı
  itimada şayan bir rüzgar gibi.
  hayret ki cinler bu kızı kaçırmamış
  bu fevkalede gönlüyle.

  şivekar'ı dinledikten sonra yusuf
  ancak anlayabildi kendi başına neler geldiğini.
  sonra açarken uzun uzun halini kıza
  sanki ona bir şeyler iade etti.

  bir yusuf, bir şivekar
  anlamı yoktu artık hayatlarının
  çabuk anladılar ki armağanmış yaşadıkları
  verilmeyi beklemişler birbirlerine.
  iki insan diyelim isterseniz artık onlara
  bizler de baş vuralım
  tarihin ve tabiatın
  güç yetiremediği
  o ifadeye.

  iki insan bir araya gelince
  iki taşın beraberliği gibi olmaz
  diyelim iki salkım
  bir çift kuş, yılanlar, kurbağalar, göçmen sürüler
  yarasa aşiretleri, birbirine açılan tanrısız mağaralar
  yabancılık
  yalıtkanlık üretirler ha bire.

  insan soyu
  iletkenliğiyle ünlüdür öteki türler arasında
  iki insan
  başka hiç bir yaratıkta olmayan
  geçirgen bağın başlatıcısıdır
  anneler babalar
  oğullar, kızlar hısımlar
  komşular, hemşehriler, yurttaşlar
  hangileri arasından seçilirse seçilsin
  iki insan bir araya gelince
  o geçirgen bağa bir ilmik atar
  bazen fiyonk olur
  bazen her şey düğümlenir
  yine de sonuna kadar
  bu bağın götürdüğü
  yere kadar gitmez
  insanlar
  dostluğa, kandaşlığa, aşka evet
  evet; ama nereye kadar?

  bunun bir son kertesi vardır
  binlerce yıl iki insandan çok azı
  son kerteyi birlikte tanımıştır
  sura üfürülürken, çan çalınırken, ölü gömülürken
  iki insan tahsil eder zamanı
  en doğrusu son kertede iki insan
  vakitsiz okunmuş bir ezandır
  yusuf ile şivekar
  vakitsiz okundular
  çünkü zaman
  iki insan
  ya da
  hiç.

  gün batımı yaklaşıyor
  birazdan bahçeye gelecek cinler
  her sabah gün ışıdığı zaman
  üç cin
  gökleren, sarlanan ve kızguran
  iri kuşlar şekline girip havalanırlar
  sormaya gelmez gün boyu ne yaptıkları
  ama onlar görecek olursa
  yusuf'un yanında bir insanı
  hiddetleri neye mal olur
  bunu yusuf biliyor

  güneş battı batacak derken
  yusuf gönlünün sıcaklığıyla buram buram
  tütsülenen eşine bir sevecen tokat indiriyor
  bir elma haline geliyor şivekar
  hani bir zamanlar bir kuru
  ekmeğimiz vardı ya
  onun gibi bir kenara koyuyor.

  cinler geniş kanatlarıyla alaca gökten süzülüp
  toprağa silkinerek konduklarında
  insan şekline giriyorlar
  bir
  iki
  üç
  "burada bir insan kokusu var"
  "insan kokusu buralar"
  "insan var"
  cinlerle yıllarca beraberliğin verdiği pişkinlikle
  hatta biraz azarlar gibi cevap veriyor yusuf
  "bu bahçede benden gayri insan ne arar"
  "kokusuysa sizin dişleriniz arasından geliyordur"
  "kaç insan parçaladınız acaba ?"

  cinleri kandırmak o kadar kolay değil

  "nedir yusuf" diyorlar
  "sen eskiden hiç kendinden"
  "insan diye bahsetmezdin ?"

  o gece böyle geçer
  ertesi gün yusuf ile şivekar
  yine birbirlerine kalır
  çevre olurlar birbirlerine
  gün batar
  elma olur şivekar.
  birkaç hafta, sonra ay
  aylar çoğalır
  şivekar gebe kalır
  elmayı cin gözünden saklamanın imkanı yoktur artık.