1. fizyokratlara göre dünyada, yasaları tanrı tarafından ortaya konmuş ve de ideal bir düzen vardır. toplumun işleyişinin tabiattaki her şey gibi doğal düzen içerisinde süreceğini, devletin ekonomiye hiçbir şekilde dokunmaması gerektiğini savunurlar.

    fizyokratların bu düşüncesi ilk kez 'vincent de gournay ' tarafından ""laissez faire et laissez passer, le monde va de lui même"" -bırakın yapsın bırakın geçsin, dünya kendi kendine yürür- şeklinde dile getirilmiştir.

    -let do and let pass, the world goes on by itself-

    +liberal iktisadın sloganı olarak günümüze kadar kullanılagelmiştir