1. felsefi temelini liberal düşüncenin insana yüklediği ayrıcalıktan alan fikirdir. bireysel özgürlüğün altını çizerler. ama toplumcu anarşistlerden farklı olarak bunun devletsiz toplumda gerçekleşmeyeceğini söylerler. atomist bir topluma yol açacaklar diye eleştirilirler. kavramsal ağını öznenin dışında biçimlendirmezler.

    bu düşüncenin öncüsü max stirner'dır. biricik ve mülkiyeti eserinde -özellikle ikinci kısım ben'de- didik didik inceler ve savunur. bireyi dışlayan her ideoloji, felsefi ve politik doktrini yerle bir eder. fikir yürüteceğimiz tek şeyin ego olduğunu ve her insanın biricik olduğunu vurgular. stirner eşgüdümlenmek isteyen her anlayışa ve disipline karşıdır.
    sezgi