1. bireyin kendine zaman ayırması, kendiyle kalabilmesi tabiri caiz ise kendi kendine takılabilmesi anlamına gelen sıkış sıkış, vıcık vıcık olmuş toplumda önem verilmeyen özgürlük çeşiti.