• okudum
  • okuyorum
  • okumak istiyorum
 • youreads puanı (8.00)
Yazar alfred adler
bireysel psikoloji - alfred adler
bireyin düşüncelerini anlamaya, hayatta karşılaştığı problemler karşısında aldığı tavrı öğrenmeye, kısacası, hayatın bize bildirdiği manayı araştırmaya yardımcı olacak hiçbir aracı ve yolu ihmal etmememiz gerekir.
bireyin hayatın manasını anlamasında en ekili yol; onun kendi psikolojisini çözmesi ve bunun ışığında sosyal hayatta kendine ait yeri almasıdır. hayatın gerçek manası, ancak bireyin kendini bilmesi ve karşılaştığı olaylar karşısında gösterdiği sağlıklı tavırla belli olur.
ilk çocuklukta yaşanan olayların, hayatımızın daha sonraki dönemlerini de derinden etkilemesi, freud'dan beri psikolojik araştırmalarda en çok üzerinde durulan konulardan biri olmuştu.
fakat adler bu etkiyi freud'un psikanaliz metodundan ziyade, bireysel psikoloji ve bunun gelişmesi ışığında açıklamakta.
alıntı ( idefix.com )
 1. kendisi (bkz: bireysel psikoloji) ekolünü kuran insan olduğu için, kitabında bu ana başlık altında yazmış çizmiştir.

  gene kendine göre bireysel psikolojinin temeli , bireyin toplum ile olan uyumundan ibarettir.
  burada karıştırılmaması gereken, birey / bireysellik kavramlarıdır ki, buradan yola çıkarak kişiliğin net bir şekilde tam, bütün ve bölünmez olması fikrini savunmuştur. . adler yorumlarında da bunu üstüne basa basa belirtmiştir.bireyselliğin tanımını yaparken, bilinç kavramını da öne çıkartmıştır.

  hepimizin toplumsal bir hedefi vardır , bir şeyler ister,umar,çalışır didiniriz. adler’e göre bu bireysel çabamız ,uğraşıp,didinmemiz ve bunun karşılığını almamız, toplum içindeki uyumumuza / uyumsuzluğumuza bağlıdır. kitapta detaylı açıklamalar var bunlara ait.

  bunlar içinde teoriler geliştirmiştir adler.
  adler buna sosyal / toplumsal ilgi adını vermiştir. madem ki insanız, bireyiz toplum içindeki insanlarla iletişim kuruyoruz bu özellik bize doğuştan gelmiş olmalıdır der.

  toplum içinde kendimizi geliştirir ,topluma uyum sağlayarak yaşarız. biz toplumsal özellikleri gelişmiş, bilinçli varlıklarız der,sözün kısası.

  adler’in gözünden psikolojiye daha değişik bir pencereden bakmak isteyenler için , bu kitabı tavsiye ederim.