1. askeri alanda ıslahatlar yapmaya niyetlenip, planladığı her şeyde başarısız olan padişah.

    rusların özi kalesi'ni ele geçirdikten sonra kalenin içindeki halkı katlettiğini öğrenince üzüntüden felç geçirip ölmüştür.

    ayrıca döneminde istanbul'da büyük yangınlar çıkmış ve 30.000'e yakın bina harap olmuştur. bu yangınların isyan eden yeniçeriler tarafından çıkarıldığı düşünülmektedir.