1. artık organik maddelerin (çöp, dışkı vb.) havasız ortamda fermantasyonu sonucu açığa çıkan renksiz, kokusuz, havadan hafif, parlak mavi bir alevle yanan, %50-80 metan ve %20-50 karbondioksit karışımı olan bir gazdır.

    endonezya, çin, hindistan gibi nüfusu çok olup gelişmekte olan ülkelerde ısınma amaçlı olarak genellikle köy halkı tarafından kullanılmaktadır. isveç, norveç, danimarka, almanya, abd gibi gelişmiş ülkeler biyogazı elektrik üretmek amaçlı kullanmaktadır. almanya biyogazdan elektrik üretimi konusunda dünyada ilk sıradadır.

    türkiye'de ilk biyogaz projesi 1950 yılında yapılmış fakat hayata geçirilememiştir. 1970 yıllarında ankara çevresine dört tane biyogaz tesisi kurulmuş fakat kalifiyeli eleman bulunamadığından tesisler terk edilmiştir. 2014 yılında mecliste biyogaz üretimini destekleyecek yasalar çıkarılmış ve almanlar ile türk-alman ortak biyogaz üretimi projesi oluşturulmuştur.

    2007 yılında kocaeli'nde doç. dr. durmuş kaya önderliğinde kocaeli belediyesinin desteği ile biyogaz üretimine başlanmıştır.