1. modern bağlamda bu kavram, demokratik olmayan uygulamaları, siyasi yaşamda şiddet kullanımını işaret etmek için kullanılır. özellikle balkan ülkeleri bağlamında sıkça görülür. bizans geleneğinin bir mirası olarak demokratik kurumların oluşumundaki gecikmeleri, sert ve hatta otokratik hükümetlerin tercih edilmesini, halkın iş adamlarına ve seçilmiş politikacılara güvenmemesini, ve genel olarak, batı avrupa ile güneydoğu ve doğu avrupa arasındaki farkı açıklamak için bu kavram kullanılır. bizantizm ve "bizans" gibi bu kavramla ilişkili şeyler zamanla ingilizce dahil birkaç batı dilinde olumsuz yan anlamlar kazanmıştır.

    bugün yabancı kaynaklara baktığımız zaman kuzey kore gibi bazı anti-demokratik ülkelerin uygulamalarının bizantizm olarak görülmesi, kavramın coğrafyasının ötesine geçerek genel bir çerçeve kazandığının göstergesidir.