1. bizans imparatorluğunda büyük saraydan sonra kullanılan, büyük saraya göre daha küçük bir yapıda olan devlet idaresinin merkezi konumundaki saraydır. saray kompleks yapı şeklindedir.
    11.yüzyılda komnenos hanedanlığı döneminde inşa edilmiştir. esas itibariyle klasik bizans saray yapısının bir benzeri görülür, kiliseden kütüphaneye pek çok alan bulunmakla birlikte devletin son yüzyıllardaki merkezi konumundadır.