1. aynı çıkarlar için birleşmiş bir grup insan, parti ya da ulus.
    pavk