1. güzel bir incelemesi burada mevcut olan bir ya da daha fazla olayın ortaya çıkma olasılığının asla onların tek başlarına olma olasılıklarının toplamını geçemeyeceğini açıklayan bir eşitsizlik tipi.