1. fakat sevgili dostum, hayatta hiçbir zaman kendisi olarak var olamamış bi insana iç yalnızlığının oluşturduğu hissi sadece kelimelerle anlatmak yetersiz kalıyor.
  2. ucu bucağı olmayan, yer kaplamayan.
  3. boşluk, arapça'da hela (a uzun okunuyor) demek. etimolojik bağlantısını kuramadım ama ruhtaki boşluklarda arapças'ıyla hela, bakir demek oluyor olabilir. yani bakir olmak boşluk taşımaktır. bakir olmak büyük bir hayat başarısıdır ve ruh bahçesini doldurmuş ayrık otlarını ayıklamak demektir. dolayısıyla bakir olmak yeni çiçekler açmaya uygun olmak, yani hayatın bir sürü imkanıyla karşılaşabilmek demektir. halbuki bir sürü pılı pırtıyla doldurursan bahçeni, şunun tohumunu da getireyim fransa'dan dersen olmaz. ekiyorsun ekiyorsun, ulan bahçede ekilecek yer kalmıyor. bırak ekmeyi. yürüyecek, hareket edecek yer kalmıyor. söküp söküp rahatlamak lazım. biraz nadasa bırakmak lazım.