1. eski el yazmalarında ya da yazıtlarda rastlanan çift-yönlü yazım biçimi. ismin "öküz-dönüşü" gibi bir anlamı var. tarlayı süren öküzler gibi yol alarak, bir taraftan diğer tarafa yazılır ve satırın bittiği yerden ters yönde yazmaya devam edilir.

  mantıksız gelebilir ama bizimki neden daha mantıklı olsun bu bir, birkaç metre uzunluğunda bir duvara yazdığımızı varsayarsak her satırda en başa gitmek istemeyebiliriz, bu da iki. bugüne gelen yazım biçiminin aşırı standardize olmuş, matbaa teknolojisi ve kitlesel eğitim-kolay öğrenimle bağlantılı bir biçim olduğunu ihmal etmeyelim. diyebiliriz ki o çağlarda okuma-yazma işi ileri bir teknoloji kullanımıydı ve üst düzey eğitimin konusu olup, bir azınlığın işiydi. demem o ki, bir dilde okumayı bilen için yönü çok fark etmez, hem bunlar muhtemelen iyi eğitim görmüş zeki insanlardı. aynı harflerle sağdan sola yazmak bustrofedon olmuyor bu arada.

  evet, artık örnekleyelim. az çok şu tarz bişi (hepsini büyük harfle yazmak lazımdı esasında):

  1335senesiMayısınınondokuzuncugünüSamsunaçıktım
  ɘyimumuiɒɿɒznɒmɘvƚɘyizɒV
  OsmanlıDevletinindahilbulunduğugrupHarbiUmumidemağlupolmuş
  şımnɒlɒzmiɘmɒnɘʞɘɿɒƚümɿidɿığɒiƚiɒɿɘşşimnɘlɘbɘzɒƚʇɒɿɒƚɿɘʜuƨubɿoılnɒmƨO

  bak gördün mü nasıl da okunuyor. hani la olmaz diyordun? köfte seni...

  tarihi örnek ve wikipedia sayfası:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Gortyn_code#/media/File:Gortys_Law_Code.jpg
  https://en.wikipedia.org/wiki/Boustrophedon