1. bu adem dedikleri
  el ayakla baş değil
  adem manaya derler
  suret ile kaş değil.

  gerçi et ve deridir
  cümlenin serveridir.
  hakkın kudret sırrıdır
  gayre bakmak hoş değil.

  adem mana-yı mutlak
  ademdedir nutk-u hak*
  ademden gafil olma
  o hayal ya düş değil.

  adem gerek su gibi
  arı olsa arınsa
  adem oldur ey hoca
  nefsi de serkeş değil.

  ademdedir külli hal
  ilm-ü hikmet güft-ü kaal
  adem katında adem
  dane-i haşhaş değil.

  adem odur ey hoca
  gıdası mana ola
  maksud ademden ahi
  çöp veya tutmuş değil.

  kendi özünü bilen
  maksudun bulan kişi
  hakkı bilen doğrudur
  yalancı kallaş değil.

  bu kaygusuz abdal'a
  aşık demem dünyada
  nakş-u suret* gözetir
  maksudu nakkaş değil.

  kaygusuz abdal'ın eseridir. **adem manaya derler suret ile kaş değil**