1. kiralık tabancalar ateşlendi ansızın
  daha dün gibiydi, gencecik döküldüler
  aralı dudaklarında bir mutlu gülümseyiş vardı
  çizgi çizgi özgürlüktü parıldayan yüzlerinde.

  gel bir bak, ta yakından
  daha dün gibiydi, ansızın vuruldular
  belki yirmi tetikti belki daha çok
  namlular utanmıştı insanlar değil
  namlular şaşkındı, bitkindi çaresiz.

  düştüler toprağa özgürce, korkusuz
  kurşun sesi değildi bir sevdalı gülüştü
  düştüler dimdik, özgürce, yalın
  öldüler ama çoğaldılar ölümsüz.

  gel bir bak yakından şu yiğitlere
  daha dün gibiydi acımasız devrildiler
  kan bir kara görüntüydü göğüslerinde
  ölüm çirkindi onlar güzelleştirdiler.

  yeniden yaratmak sesini orduların
  ufuklardan çizgi çizgi büyüyen
  savaşları çoğaltmak yüce düzen adına
  uykular bir daha kaçmasın diye
  sömürülmesin diye şu çocuk eller.

  gözyaşları yaraşmaz o ölülere
  onlar için en soylu örtüler gerek
  gerelim hıncımızı alev alev yeniden
  devrim şarkılarından haykıralım onlara.

  ölmediler onlar, ölmezler ki
  bu yadsınmaz gerçeği bilmedi satılmışlar
  onlar bir atardamardı halkların yüreğinde
  gecelerde yıldız yıldız tutuşan.

  unutma söz etmek yok gözyaşlarından
  yaylar şimdi daha güçle gerildi
  yarın adına göğüs göğüs kuşandık gecede
  gecede en yenilmez güç bizde gönendi
  ölüler koştular ordu ordu dağlardan
  ölüler ansızın içimizde dirildi.