• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (7.00)
bunalım - edmund husserl
dünyaya anlamını veren "saltık" usa inancın yıkılmasıyla birlikte, tarihin, insanlığın anlamına inanç, insanın özgürlüğüne, açıkçası insanın kendi bireysel varoluşu ile ortak insanca varoluşunun ussal anlamını sağlama bağlama yetisine inanç da yıkılır.

insan bu inancı yitirirse, bu onun "kendini", kendi gerçek varlığını yitirmesinden başka bir şey demek değildir. bu gerçek varlık, onun apaçık "varım" ile birlikte her zaman sahip olduğu bir şey değildir, o ancak bu doğruluk uğrunda çalışıp didinme, kendini gerçek kılma biçiminde sahip olduğu, olabildiği bir şeydir.

husserl coğrafi olarak alınacak bir "avrupalılığı" amaçlamadı. tersine o avrupalılığa, kat kat açılan, birleşik bir entellektüel gelişimin sahnesi olan batı dünyasına değinen tarihsel bir anlam vermek amacındaydı.
-aron gurwitsch-
(arka kapak)