1. ana vatanı iskandinavya olan; bilhassa norveçin bağrından kopan black metal grubudur.
    ilk gençlik yıllarının karanlığıyla özdeştir vargın karnavalı. müziğinda vargın ateşe verdiği kiliselerin çıtırtılarını duyarsınız.
    (bkz: valen)
    (bkz: hit helga tré)

    ve ayıca bakınız: (bkz: öröm) (bkz: ulver) (bkz: uaral)
  2. mordor lisanında karanlık anlamına gelen kelime.