1. abd'de yaygın olan türkiye'de de yaygınlaşan lisansüstü eğitim programı. birleşik doktora adıyla da anılır.

    giriş kriterleri doktora programına giriş için istenen seviyede ya da biraz üstündedir.

    mantığı ise yükseklisans ve doktora derslerini birleştirmek suretiyle, tek paket program içerisinde aynı anabilim dalında doktora yapabilmektir.

    yükseklisans tezi yazılmaz, belli bir süre içerisinde (yaygın olarak 6 dönem) belli bir not ortalaması baremini karşılama yükümlülüğü vardır.
    ozee