1. yanıltma, tılsım ve sihir olarak sınıflandırılır. türlü türlü yöntemlerinin anlatıldığı kitaplar vardır. ibn-i haldun yarıcılar denen kimseler olduğunu ve bunların uzaktan koyunların karnını yarabildiklerine şahitlik ettiğini söyler. çok akıl almıyor ama yalan söyleyecek bir kimse değil söyleyen. en azından benim anladığım kadarıyla. konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için mukaddime 2.cilt incelenebilir.
  2. Antik ortadoğu/yunanistan alfabelerinin tek bir kökeni olduğu doğrudur. Ne var ki bu köken yunan alfabesi değil, fenike alfabesidir. Harflerin önemli bir bölümünün kökeni bu alfabeden gelmektedir. Mesela alfabenin ilk harfi olan a harfinin kökeni alfa değil, aleftir.
    Alef ise, maalesef, öküzden gelmektedir. (bkz: acı ama gerçek)