1. büyük birlik partisinin ana düşünce ve politikaları:

  büyük birlik partisi milliyetçi, maneviyatçı ve demokrat bir harekettir. türk milletini öncelikle türkiye sınırları içinde ve sonra türk ve islam coğrafyasında büyük bir birlik ve dayanışma projesini hayata geçirmek idealimiz vardır. sanat, edebiyat, mimari ve estetiğimiz; insanı merkeze alan bir ideali savunuyoruz.
  milliyetçiliği, ait olduğumuz milletimize karşı fedakârlık ve sorumluluk duygusu olarak görüyoruz. asla ırkçılık yapmıyoruz.
  türkiye cumhuriyeti devletine ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olarak korumak; demokrasi ve temel insan haklarıyla hukukun üstünlüğüne dayanan bir düzen kurmak hedefimiz var.


  amblemi:

  amblemi hilal içinde gül’dür. hilal, karanlıklar içinde aydınlığı, tarihten günümüze taşıdığımız milli sembolümüzü; gül milletimize ve değerlerimize olan sevgimizi, hoşgörümüzü ifade eder.
  bugün kullandığımız bu amblem, partinin kuruluşu sırasında türkiye genelinde yapılan bir yarışmanın sonunda kabul edilmiştir.


  ideolojik (ekonomik ve sosyal) spektrumda partinin yeri:

  kamuya ait stratejik ve tekel nitelikli kurumları koruyarak, sosyal devlet eksenini kaybetmeden rekabetçi, serbest piyasa ekonomisini savunuyoruz. yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde sürdürülebilir bir kalkınmayı esas alıyoruz. milli sermayemizi uluslar arası rekabete hazırlamak, yer üstü ve yeraltı tüm zenginliklerimizi milletimizin refahı için kullanacak bir milli heyecanı programlamak istiyoruz.
  çok üreten, ürettiğini adaletle paylaşan, emek ve sermayenin karşılıklı haklarının korunduğu, herkesin sağlık sigortası ve işsizlik sigortası sahibi olduğu, göçün önlendiği, çevrenin korunduğu, emeklisi ve engellilerine insanca sahip çıkan bir türkiye hedefliyoruz.

  kaynak ve devamı : www.bbp.org.tr/muhsinyazicioglu
 2. genel başkanı destici'nin evet demesine karşın parti delegelerinin hayır dediği ve başkanı bu tutumundan dolayı istifaya (resmi olmasa da) çağırdığı parti. muhalif ve rahatsız mhp vekillerinin potansiyel limanı olması hasebiyle destici saraya çağrılmış, gerekli ayar verildikten sonra çıkışta kendisi ve bbp'nin evet diyeceğini açıklamıştır. (bkz: yersen)
 3. programında islamcılık vurgusunun azaldığını şaşırarak gördüğüm parti. halbuki bbp mhp'den türk-islam ülküsünü sahiplenenlerin ve mhp'ye bu yüzden tepki duyanların kopuşuyla kurulmuştu.