• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (8.50)
büyülenme - hermann broch
“broch’un büyülenme adlı romanı yirminci yüzyılın en önemli romanlarından biridir, hattâ belki de thomas mann’ın doktor faustus’undan daha başarılı olduğu söylenebilir. her iki eser de hitlerizmin psikolojik köklerini açığa çıkarmaktadır.”

george steiner

“nasıl ki dünya edebiyatında, modern düzyazı alanında ingiltere’yi joyce, fransa’yı proust temsil ediyorsa hermann broch da yeni alman düzyazısını temsil eder.”

rudolf brunngraber

1935 yılında, hitler’in iktidarı ele geçirmesinden yaklaşık iki yıl sonra kaleme alınan büyülenme adlı romanda broch, avrupa’da faşist sistemlerin nasıl egemen olabildiği sorusuna cevap arar; faşizmin egemen olmasına yol açan psişik, politik ve kitle psikolojisiyle ilgili nedenleri ve mekanizmaları ele alır. roman, alpler’de bir köyde geçer. günün birinde bu köye marius ratti adlı bir yabancı gelir ve çok geçmeden her sosyal kesimden, her yaştan insanı gizli umut ve isteklerinin gerçekleşeceğine inandırır. bunu, çıkar karşıtlıklarından yararlanarak, gençleri militarize ederek, azınlıkları baskı altına alarak, gelecekte köyün komşu köyler üzerinde maddi üstünlüğü ele geçireceğini vaat ederek gerçekleştirir ve kitlesel histeri yaratarak iktidarı ele geçirir.

büyülenme, otuzlu yılların en önemli antifaşist eserleri arasında sayılmaktadır.
  1. !---- spoiler ----!

    ... dünya, aklın içinde biraz ilerleyebilmek için durmaksızın deliliğin içinden geçer... savaş deliliği ortaya çıktığında neredeydi akıl? savaşa gitmemiz akıllı görünüyordu... işte dünya yine akıldan yorulduğu için deliliğe başvuruyor.

    !---- spoiler ----!