1. yanlış bir iş yapanın, hatasının kötü sonuçlarına razı olduğunu” anlatmak için kullanılır. hikayesi ise:

  iv. murad zamanında tütün,içki ,keyif verici madde yasağı koyar ve yasağa uymayanları şiddetle cezalandırır. bugünkü üsküdar civarında bir kahvehanede tütün vs. içildiğini istihbarat alır. derviş kılığında tebdili kıyafet buraya gider. selam verir, oturur.

  kahveci yanına gelip; “baba erenler kahve içer mi” diye sorar.
  padişah “evet” der.
  kahveci: “tütün içer misin?”
  padişah: “hayır”.
  kahveci işkillenir.tütün içmiyor da ne işi var burada. zaten padişahın tebdili kıyafet dolaştığı haberleri var. eli titreye titreye kahveyi götürür.

  -murad.
  -peki isimde sultan da var mı?
  -elbette var.
  -baba erenler ismini bağışlar mı?
  deyince kahvecinin bet benizi atar. zangır zangır titrer ve “öyleyse buyrun cenaze namazına” der, olduğu yere yığılır. iv. murad bu lafa çok güler ve kahveciyi bir defalığına affeder.