caf


  1. devlet demiryollarının ispanyadan ithal ettiği ve yüksek hızlı tren hatlarında kullandığı tren seti.