• okudum
  • okuyorum
  • okumak istiyorum
 • youreads puanı (6.50)
Yazar Karen Horney
çağımızın nevrotik kişiliği - karen horney
nevroz nedir? bazı korkulara veya eğilimlere sahip olmak, ya da tek başına üstesinden gelemeyeceğimiz sorunlarla karşı karşıya olmak, toplumla veya çevremizdekilerle çatışmak, herkesin gittiği yoldan farklı bir yolu tercih etmek, farklı olmak nevrotik olmakla aynı şey midir? içinde yaşanılan kültürle nevroz arasında ne gibi bir ilişki vardır? kültürden bağımsız, evrensel bir nevroz veya akıl hastalığı tanımı yapabilir mi? acı çekmek, ya da sevgiye ihtiyaç duymak ne zaman bir nevroz belirtisidir? (kapak yazısı)
 1. karen horney'in ilk kitabı olan "çağımızın nevrotik kişiliği" horneyan psikodinamik kuramın girişini oluşturması açısından önemlidir. bu kitapta horney, horneyan psikanalitik kuram olarak tanımlanacak, yapısal bir nevroz modelinin temeli ilk defa atmış, nevrozun etiyolojisinde yeni bir açıklama getirmiştir.

  çağımızın nevrotik kişiliğinde, nevroz'un kökeni temel kaygı kavramında bulunmuş olup, bu kaygıyı etkileyen ve bu kaygıdan etkilenen temel düşmanlık ve savunmacı eğilimlerin ilişkilerinin karmaşık bir açıklamasına giriş yapılmıştır. ileride "nevrozlar ve insan gelişimi" adlı kitapta olgun haline ulaşacak olan horneyan kuramın kavramlarının ilk ortaya çıkışının fark edileceği bu kitap, horneyan kuramın gelişimini anlamak, ve özellikle temel kavramlarının önemini kavramak açısından, iyi bir giriş niteliği taşımaktadır.

  ilginçtir, kitabın horneyan psikolojiye güzel bir giriş olmasının ötesinde, psikoloji literatüründe genellikle bu kitap, freud'a kültürel karşı çıkışı açısından ilgi çekmiştir. kitapta horney'in klasik psikanaliz'in biyolojik kökenine yönelik eleştirileri ve psikanalizin bu alternatif olarak kültür ögesini vurgulaması çoğu kez yanlış bir değerlendirme ile, horney'in psiakanalitik kurama sosyal ögeyi ekleyen ve öteki ile ilişkiye dikkat çeken bir "ego psikologu" olarak görülmesine neden olmuştur. oysaki kitap dikkatli bir göz ile incelendiğinde, horneyan kuramın bütünselliği içinde, freud'dan sadece kültürel ögeler olarak değil, temel çatışma ve kişiliğin motivasyonu gibi bir çok önemli noktada kesin bir ayrılma göze çarpar. horneyan kurama, ortadoks psikanalizin tamamlayıcısı ya da ekleyicisi gibi davranmak, bu kitabın nevroz psikolojisine yapısal bir açıklama getirişini gözden kaçırmaya neden olacaktır.

  kitabın bir ilginç yanı da kişilik nevrozu adı altında kavramsallaştırılan nevroz tipinin, günümüz "kişilik bozukluklarına" olan ilginç benzerliğidir. benim inancım şudur ki, bu kitap ve horneyan psikanalitik kuram, horney'in kişiliğe ve kişiliğin gelişimine yönelik önemli vurgusu ve çalıştığı klinik örneklemin semptomolojisi değerlendirildiğinde, günümüzde kişilik bozukluğu olarak, nevroz ve psikozlardan bağımsızlığını ilan etmiş gibi görünen bir patoloji grubunun etiyolojisine katkıda bulunma gizli potansiyelini taşımaktadır.
 2. ben dahil çevremdeki pek çok kişinin adını sağına soluna yazdığım, satırların altını çize çize okuduğum kitap.

  ben bir nevrotiğim. belki sen de..