1. yaklaşık bir yüzyılı kapsayan yaşam hayatı vardır(1888-1985). bu sayede iki dünya savaşına ve üç farklı siyasal rejime tanıklık etmiş. temel eleştirisi bir devlet geleneği olarak *dir. buna saplı kalan devletin ölü devlet olduğu kanısını vurgular eleştirilerinde. ayrıyetten liberalizmin metafizik köklerini "siyasal romantik" adlı kitabında sorgular.

    asıl vurucu söylemi bana göre;
    "kim insanlıktan söz ediyorsa kandırmak istiyordur."

    siyasal kavramı kitabında da;
    "insan, var olduğu sürece dost ile düşman arasında ayrım yapmaya mecbur olduğu siyasal bir varlıktır ve siyaset kaderimizdir."
    der.