1. bizans komutanı narses'in ağır piyadeleri ve atlarından indirdiği süvarilerini zekice savaş alanına yayması sonucu cermenlerin italyan seferini sonlandıran zafer.
  cermenlerin yarma hareketi için kullandığı kama formasyonunu fırsat bilerek bizans ağır piyadelerini ve atlarından indirdiği süvarilerini kama formasyonunun cenahlarına dizen narses bu askerlerin arkasına da bizans süvarisini saklamıştır. ilk başta butilin'in cermenlerinin gaddar ilerleyisi etkili olsa da cenahlardaki bizans piyadesinin büyük mücadelesinden sonra cermen formasyonu bozulmuştur. savaş burada bitti denilirken kanatlardaki bizans süvarisinin dağılmaya başlayan cermen ordusunun geri çekilme ihtimalini ortadan kaldırmak için arkasına sarkıp cermen ordusunu yutması ve kılıçtan geçirmesi narses'in zaferini kesinleştirmiş ve savaşı sonlandırmıştır. cermenlerin italya'daki yağmacı ilerleyişi son bulmuş ve sefer sona ermiştir.
  yer: volturna nehri civarı
  zaman: 554
  edit: bu savaşta cermenlerin kama formasyonunun başarıya ulaşamamasının en büyük nedeni herulların savaşa dahil olmasıdır. sindual'ın herul isyanını önlemesi ve herulların, cermen kama formasyonu bizans piyadelerini dıştan sarmaya başlamadan önce yetişmesi bizans piyade düzeninin bozulmasını engellemiştir. butilin'in herulların savaşa dahil olmayacağını düşünmesi ise bizans ordusundan firar eden herulların, kabilelerinin savaşa dahil olmayacağını söylemesindendir.
  edit2: butilin'in bu ani hücumu her ne kadar temkinsiz gözüküyor olsa da cermen birliklerinin bu gaddar ve korkusuz hücumunun hiç şüphesiz dehşet verici olduğunu ve bu durumun bizans piyadesinin bir süreliğine dizlerinin bağının çözülmesine neden olmuş olabileceğini söylemek lazım. savaş sonunda başarılı olan narses bu zaferi aslında savaşın başında ortalıkta gözükmeyen herullara borçludur.
  hiciv