1. zorla, zorlayarak, güç kullanarak anlamlarına gelen arapça kökenli bir zarf.