1. jean paul sartre'nin kaleme aldığı "huis clos" adlı tiyatro oyununun içerisinde geçen cümle. sözün fransızca aslı; "l'enfer c'est les autres" "cehennem diğerleridir" diye de dilimize çevrilebilir. ayrıca oyundaki ilgili bölüm "si l'enfer c'est les autres, est-ce que le paradis c'est moi?" sorusuyla devam eder. yani "eğer cehennem diğerleriyse, cennet ben miyim?"

  bu cümle söz konusu oyunun afişinde kullanılmıştır aynı zamanda.
 2. sartre`'ın huis clos adlı oyununda geçen söz.

  ' hiç aklıma getiremezdim böyle olacağını. acı, od, kızgın ızgara, hepsi sizsiniz demek. ne gülünesi! kızgın ızgaranın ne gereği var oysa: cehennem başkalarıdır. '

  sartre'ın bu görüsünü tavzih edecek olursak; monolitik kendiliğin şey'lere ve öznelere müçtehitliği, reel tınısallığı ekseriya sekteye uğratan bir subjektivitelliktedir.
  bu sartreca, ben'i hiçleştirir.
  lakin 'ben'in hiçleşemezliği essahiyeti cehennem başkalarıdır'ın noksanlığıdır.

  ' iyi bir münzeviliğe gark olun, özgür, uçarı! zira, ne zehirli, ne hileci, ne kötü yapıyor herkesi; gözler önüne serilmiş güç'le yürütülemeyen her uzun savaş! ' friedrich wilhelm nietzsche

  güc'ü yegane yareni yapmayan, o'nun mükemmelliyetini zerre-i miskal önem arz etmeyen başka şey'lerle yaralayan düşün sahiplerinin farkındasızlığında zuhur eder sartre bu bakı'sında.
  güc'ün karşısında ne cennet durabilir ne de cehennem konuşlanabilir oysa. öylesineliğin cenneti bile hasetlendirecek dionysosça serimlenişinde başkaları cehennem olamaz.
  centaurvari, kaossal biçimde dans ederek tepeler cennetleri ve cehennemleri.
  ve yükselir, yükselir ve dans eder.