1. düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktaların kümesinin oluşturduğu yuvarlak, geometrik şekil.

    tanımda bahsi geçen sabit noktaya çemberin merkezi, eşit uzaklıkların her birine yarıçap, yarıçapın iki katı uzunluğa ise çap denir.

    (bkz: öklid geometrisi)
  2. kapalı yüzeylerde maksimum alanı kaplamasıyla bilinen noktalar kümesi. elinize ip alıp bağlayın, önce çember'de, daha sonrada oluşturacağınız başka şekillerde kapsadığı alanları kıyaslayın. çember daima maksimum alana sahiptir.

    sebebi; pi