cemil meriç

Kimdir?

hüseyin cemil meriç (12 aralık 1916, reyhanlı - ö. 13 haziran 1987, istanbul), türk yazar, şair ve düşünür. pertevniyal lisesi'ni bitirdi. istanbul üniversitesi edebiyat fakültesi felsefe bölümünde bir süre okudu. daha sonra istanbul üniversitesi edebiyat fakültesi fransız dili ve edebiyatı bölümünü bitirdi. 1955'te görme yetisini kaybetti.
 1. "acılar hatıralaşınca güzelleşir."
  mnb
 2. şu sözü duvara yazılmalı.

  ''insanlar sevilmek için yaratıldılar, eşyalar ise kullanılmak için. dünyadaki kaosun nedeni; eşyaların sevilmeleri ve insanların kullanılmalarıdır.''
  abi
 3. cemil meriç kronolojisi.

  1877 - babası mahmut niyazi bey'in yaklaşık doğum tarihi.

  1912 - balkan harbi sırasında ailesi yunanistan/dimetoka'dan hatay'a göç eder.

  1916 - 12 aralık günü hatay'ın reyhanlı kazasında hüseyin cemil dünyaya gelir. iki de ablası vardır: zehra ve nadide. bir-yedi yaş çocukluğu antakya'da geçer. babası aynı şehirde ziraat bankası müdürü, sonra da mahkeme reisidir.

  1920 - birinci dünya savaşı'nı izleyen yıllarla 1936 arası, suriye fransa'nın mandası altındadır. misak-ı milli dışında bırakılan hatay'da da muhtar bir idare kurmuştur fransa: bağımsız iskenderun sancağı.

  1923 - babasının memuriyetten ayrılması üzerine reyhanlı'ya dönerler. aynı yıl reyhanlı rüştiyesi'nde okula başlar. bu ilkokulda, üçüncü sınıftan itibaren fransızca dersleri de okutmaktadır.

  1928 - ilkokulu bitirir, elindeki diplomanın adı: "certificat d'études primaires"dir. aynı yıl antakya'ya gider ve antakya sultanîsi'nde ortaokula başlar. eğitim fransız kültürü ağırlıklıdır.

  1933 - çalışkan bir öğrenci olmasına rağmen cebirden ikmale kalır, gözleri zayıftır ve sınıftaki tahtayı iyi görmemektedir, altı numara miyobu olduğu anlaşılır. aynı yıl, yerel yenigün gazetesinde ilk yazısı yayımlanır: "geç kalmış bir muhasebe" (23.09.1933)

  1934-35 - on birinci sınıfı, birinci bölüm bakaloryayı alarak bitirir; ama liseden mezun olamaz, çünkü aynı yıl, lise on iki sınıf olur ve ikinci bakalorya konur. yani bir yıl önce on birinci sınıfı bitirenler üniversiteye girebilirken, onun on ikinci sınıfı da bitirmesi gerekir.

  1935-36 - on ikinci sınıf felsefe sınıfıdır, bu sınıftayken, milliyetçi tutumu, yayımlanan bir yazısı ve bu yazıda bazı hocalarına, onları yeteri kadar milliyetçi bulmadığı için sert çıkması ("türk genci", yıldız, (5.7.1935), parlak bir talebe olmasına rağmen ve mezuniyetine pek az bir zaman kala, ikinci bölüm bakaloryayı alamadan okulu terk zorunda kalmasıyla sonuçlanır. okulu bitirdiğinde tahsiline mülkiye'de devam edebilecekken, bu imkân da böylece ortadan kalkar.

  1936-37 - istanbul'a gelir. üniversiteye giremez. bir süre pertevniyal lisesi 12. sınıfına devam eder. hocaları, felsefede ihsan kongar, tarihte resat ekrem koçu, edebiyatta keyise idali, fransızca'da nurullah ataç'tır. kumkapı ve kadırga talebe yurtlarında kalır. nazım hikmet ve kerem sadi ile tanışır. onlar için kendi imzasını kullanmadan iki kitap çevirir türkçe'ye: gaston jèze'in maliye ile ilgili 400 sayfalık bir kitabı ile stalin'in "pratik ve teori" adlı kitabı. vaad edilen tercüme paralarını alamaz.

  1937 - istanbul'da geçinebilmesi zordur, mayıs ayında vapurla iskenderun'a dönmek mecburiyetinde kalır. aynı yıl iskenderun'un haymeseki adlı köyünde dokuz ay kadar ilkokul öğretmenliği yapar, hemen hiç öğrencisi yoktur. aynı yıl iskenderun tercüme bürosu'na sınavla reis muavini olur, türkçe basını fransızca'ya çeviren bir ekibin başındadır. beş altı ay kadar bu işte kalır.

  1938 - hatay bağımsız bir cumhuriyet olmaktadır. türkiye'nin sancaktaki idare amirlerinin türk olması için fransızlar nezdindeki girişimi sonucu, fransızlar tarafından aktepe'ye nahiye müdürü tayin edilir. sadece yirmi iki gün süren bir memuriyet. işine hatay valiliği'nden gelen bir telefonla son verilir. reyhanlı'ya dönüp batı ayrancı köyünde ilkokul öğretmenliğine başlar. türk hava kurumu'nda sekreterlik, belediyede katiplik gibi geçici görevlerde de bulunur.

  1939 - nisan ayında tevkif edilir, üç yüz kadar kitabına ve dergi koleksiyonlarına el konur. antakya'ya götürülür, hatay hükümetini devirmek suçundan idam talebiyle yargılanır, iki ay sonra beraat eder. aynı yıl 29 haziran'da hatay türkiye'ye katılır.

  1940 - tekrar istanbul'dadır. bir arkadaşından istanbul'da yabancı diller okulu'na burslu talebe alındığını, oraya girebileceğini öğrenmiştir. okula müracaat eder, giriş sınavını kazanıp iki yıl okur, iki yıl da fransa'ya staja gönderilecektir. tarlabaşı'nda bir pansiyonda kalmaktadır. elit, nisvaz gibi zamanın sanatçı ve aydınlarının bir araya geldiği kahvelere devam eder bir süre.

  1941 - istanbul'daki ilk yazısı "insan" dergisinde yayımlanır: "honoré de balzac"

  1942 - ikinci dünya savaşı yüzünden yabanci diller okulu öğrencileri avrupa'ya gönderilemez, mecburi hizmeti vardır, kurada şansına elazığ çıkar. aynı yıl elazığ'a gitmeden az önce tarih ve coğrafya ögretmeni olan fevziye menteşoğlu ile tanışır ve 19 mart günü evlenir, eşi istanbul'ludur. aynı yıl, haziran ayında babası ölür. aynı yıl, 29 ekim'de elazığ lisesi'nde fransızca öğretmenliğine başlar.

  1942-43 - "ayın bibliyografyası" adlı dergide tercüme tenkitleri yayımlanır.

  1943 - elazığ askeri hastanesi'nce düzenlenen bir kurul raporuna göre, her iki gözündeki yüksek ve 'müterakki' miyop askerlik yapmasına engeldir, askerlikten muaf tutulur. aynı yıl, ilk kitabi yayımlanır, balzac'dan bir çeviridir bu: "altın gözlü kız" (üniversite kitabevi), 189 sayfalık kitabın 74 sayfası balzac'la ilgili bir incelemenin yer aldığı önsözdür.

  1944-47 - arası, dönemin çeşitli dergilerinde ("yurt ve dünya", "yücel", "gün", "amaç") özellikle fransız edebiyatı ve düşüncesi üzerine incelemeler, daha da çok tercüme tenkitleri yazar.

  1945 - şubat, elazığ'daki stajyer öğretmenlik görevinden, iki sene dört ay sonra ayrılır. eşinin elazığ'a tayini çıkmadığı gibi, eşi burada iki de çocuk kaybetmiştir. ancak istanbul'da doğum yapabileceğinin anlaşılması üzerine istanbul'dadır ve yedi aylık hamiledir. tıp fakültesi'nden gözlerinin yorgun olması nedeniyle aldığı rapora rağmen bakanlıkça izinli de sayılmayınca istifa eder. aynı yıl, 1 nisan'da bir oğlu dünyaya gelir, ismini mahmut ali koyar. aynı yıl, balzac'dan iki çevirisi çıkar: "otuzundaki kadın" (a. bolat yayınevi, 168 sayfa) ve "onüçlerin romanı (ferragus)" (yüksel yayınevi), 157 sayfanın 28 sayfası önsöz.

  1946 - 16 aralık, bir kızı gelir dünyaya: ümit. aynı yıl bir çevirisi daha basılır, hep balzac'tan: "kibar fahişelerin ihtişam ve sefaleti" (inkilap yayınevi), 471 sayfa, 17 sayfalık bir önsöz. aynı yıl, aralık ayının son günlerinde sınavla istanbul üniversitesi edebiyat fakültesi'nde fransızca okutmanı olur.

  1947 - bir yıl kadar "yirminci asır" dergisinde yazar. 1947-53 yılları arasında makale yazmaya ara vermiş gibidir. 1953'te aynı dergide bir kaç makalesi daha yayımlanacaktır.

  1948 - victor hugo'nun "hernani" adlı piyesinin manzum olarak tercümesi milli eğitim bakanlığı tarafından kendisine verilir. 1949-50-51 tarihlerini taşıyan ve çeşitli okuma notlarından oluşan bir defter doldurur. aynı zamanda yogun bir dosyalama ve fişleme çalışması içindedir. ilgisini çeken her konuda malzeme biriktirmektedir.

  1951 - muafiyet imtihanına girecek hukuk fakültesi ögrencileri için, f. h. saymen ve mösyö louat ile 43 sayfalık bir fransızca "yardımcı metinler" kitapçığı hazırlar (yabancı diller okulu, fakülteler matbaası). aynı yıl edebiyat fakültesi felsefe bölümü'ne doktora ögrencisi olarak kaydolur.

  1952-53 - istanbul işık lisesi'ne fransızca öğretmeni olur.

  1952-54 - arası aldığı okuma notlarıyla iki defter daha doldurur.

  1953-54 - yabancı dil okutmanlığına paralel olarak lise öğretmenliğini sürdürür.

  1954 - ilkbahar aylarında gözlerini kaybeder. aynı yıl, yaz ayları boyunca istanbul cerrahpaşa hastanesi'nde yatar, birkaç başarısız göz ameliyatı geçirir. bir gözünde retina tabakası çatlamıştır, diğerine katarakt sonucu perde inmiştir. ameliyatlara yurt dışından devam edilmesinin uygun olacağı sonucuna varılır.

  1955 - 21 ocak, denizyollarının tarsus vapuruyla, tek başına istanbul'dan marsilya'ya, oradan da paris'e gider. fakülte tarafından "tetkikatta bulunmak üzere" avrupa'ya seyahate gönderiliyor kabul edilerek, yola çıkabılmişse de amaç paris'te ünlü "quinze-vingts" (kenzven) hastanesi'nde ameliyat olabilmektir. ocak sonuyla temmuz ayı arasında birçok ameliyat geçirir, fakat gözdeki yüksek tansiyon ve kanama yüzünden son ameliyatlar yapılamaz, yurda dönmek mecburiyetinde kalır. bir daha ameliyat olmayacak ve artık hayatının sonuna kadar göremeyecektir. 7 temmuz günü uçakla yeşilköy havaalanı'na iner. aynı yıl, hatay'da oturan annesi zeynep hanım vefat eder. aynı yıl jurnal tutmaya ve "quinze-vingts geceleri" isimli bir roman yazmaya başlar, her ikisine de devam etmez.

  1956 - v. hugo'nun "sefiller" adlı eserini, sonra da h. taine'in "sanatın felsefesi" adlı kitabını türkçe'ye çevirmek talebi maarif vekaleti'nce geri çevrilir. üç ay kadar sonra, vekaletten gelen bir yaziyla, j. j. rousseau'nun "emil" adlı eserini çevirmesi uygun görülür, çeviriye başlar. yaptigi çalisma yarim kalmis titiz bir çeviri örnegidir. aynı yılın aralık ayında "hernani" çevirisi, maarif vekaleti'nin "klasikler" dizisi arasında yayımlanır.

  1957 - o yılın tiyatro sezonu için istanbul şehir tiyatroları'nda "hernani"nin temsili uygun görülmüş ve sahne çalışmaları tamamlanmış gibiyken "mühim bir sebepten dolayı daha sonra sahneye konacaktır" gerekçesiyle eser, son anda programdan kaldırılır ve bir daha da temsili söz konusu olmaz.

  1959 - fransızca öğrenecekler için bir fransız dili grameri hazırlar. yaklaşık 100 daktilo sayfası tutan bu çalışması basılmaz. aynı yıl, hügo'nun "sefiller" adlı eserini türkçe'ye çevirmesi bakanlıkça uygun görülür. ne var ki hint düşünce si ve edebiyatıyla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma bütün zamanını almaktadır, çeviriye başlar ama devam etmekten vazgeçer.

  1961 - eşi ağır bir rahatsızlık geçirse de hemen tamamen iyileşir.

  1963 - "hint edebiyatı"nın yazılması biter, eser baskıya hazırdır. aynı yıl, yılbaşından itibaren düzenli olarak jurnal tutmaya başlar, "jurnal"ine 64 ve 65 yıllarında da devam eder, bu dönemde "mektuplar"la zenginleşen jurnal, aralıklarla da olsa 1983 yılı ortalarına kadar sürecektir. aynı yıl, antakya'da ingilizce ögretmeni lamia çataloglu ile tanışır. bu tanışma hayatının sonuna kadar sürecek bir dostluğa dönüşür. aynı yıl, edebiyat fakültesi sosyoloji bölümünde, hem sosyoloji öğrencilerine hem de çeşitli fakültelerden derslerini izlemeye gelen öğrencilere sosyoloji ve kültür tarihi dersleri verir, bu dersler çok düzenli olmasa da emekliliğine kadar sürecektir.

  1964 - bir yıl kadar bastırılamayan "hint edebiyati", sonunda yayımlanır (dönem yayınları, 266 s.).

  1965 - 1953 yılından sonra ilk kez "dönem" ve "çağrı" dergilerinde makaleleri çıkar.

  1966 - victor hugo'dan, mahmut sait kılıççı ile beraber manzum olarak çevirdiği "marion de lorme" basılır (m.e.b. yayınları, 192 s.). aynı yıl, hugo'dan yapmış olduğu "hernani" çevirisi ikinci kez basılır (m.e.b. yayınları, 184 s.).

  1967 - makale yazmayı "yeni insan" ve "hisar" dergilerinde sürdürür. "hisar"daki yazıları aralıklarla da olsa on yılı aşkın bir süre devam edecektir. "saint-simon ilk sosyolog, ilk sosyalist" bu yıl basılır. (çan yayınları, 143 s.). aynı yıl, a. meillet ile m. lejeune'ün encyclopédie française'deki bir yazısını "dillerin yapısı ve gelişmesi" başlığı altında, talebesi berke vardar ile türkçe'ye çevirirler. (dönem yayınları, 86 s.).

  1969 - "sosyalizm ve sosyoloji tarihinde pierre joseph proudhon" adlı bir çalışması fakülteler matbaası'nda basılır. (türkiye harsi ve ictimai araştırmalar derneği, sayı 101, 23 s.).

  1970 - 1968'de i.ü.e.f. sosyoloji dergisinde çıkan "ideoloji" ile ilgili bir başka çalışması (sayı 21-22), bir kitapçık halinde yayımlanır (fakülteler matbaası, 23 s.).

  1973 - balzac'tan çevirmiş olduğu "kibar fahişelerin ihtişam ve sefaleti" adlı eser, ikinci defa, "ihtisam ve sefalet (vautrin)" adıyla gözden geçirilip basılır (ötüken yayınevi, 543 s.).

  1974 - istanbul üniversitesi edebiyat fakültesi fransızca okutmanlığından emekli olur. görmemesine ve oldukça zor çalışma kosullarına ragmen hocalık görevini sonuna kadar sürdürmüştür. aynı yılın nisan ayında bir erkek torunu dünyaya gelir, 58 yaşında dede olmuştur. aynı yıl, bu ülke yayımlanır (ötüken yayınevi, 170 s.). "ümranlar uygarlığa" adlı eseri de bu yil basılır (ötüken yayinevi, 371 s.) ve türkiye milli kültür vakfı'ndan "fikir dalında" ödül alır. aynı yıldan itibaren "türk edebiyatı", "kubbealtı akademi" ve "orta doğu" gazetesinde yazıları çıkmaya başlar.

  1975 - "bu ülke" ikinci baskıyı yapar. (ötüken yayınevi, 200 s.). aynı yılın haziran ayında bir erkek torun sahibi daha olur.

  1976 - "bu ülke" ilavelerle üçüncü defa basılır (ötüken yayınevi, 244 s.). aynı yıl, "hint edebiyatı" adlı eseri, "hint ve batı" başlıklı bir bölümün de eklenmesiyle "bir dünyanın eşiğinde" adıyla ikinci kez basılır (ötüken yayınevi, 344 s.).

  1977 - "pınar", "köprü", "gerçek" dergilerinde makaleleri çıkar, en çok da "pınar"da yazar. "ümrandan uygarlığa"nın ikinci baskısı yapılır (ötüken yayınevi, 366 s.).

  1978 - "mağaradakiler" adlı eseri yayımlanır (ötüken yayınevi, 352 s.). aynı yıl mart ayında televizyonun birinci kanalında roman üzerine bir söyleşisi yayımlanır. 1978-84 yılları arasında, çoğu kubbealtı cemiyeti'nde olmak üzere yılda üç dört kere konferans verir.

  1979 - "bir dünyanın eşiğinde" üçüncü baskısını yapar (ötüken yayınevi, 352 s.). "bu ülke" yeni ilavelerle dördüncü kez basılır (ötüken yayınevi, 275 s.). aynı yıl "hareket" dergisinde de yazmaya başlar.

  1980 - "kırk ambar"ı çıkarır cemil meriç (ötüken yayınevi, 487 s.). aynı yıl eser, türkiye milli kültür vakfı ödülü'ne layık görülür. aynı yıl "magaradakiler" ikinci baskısını yapar (ötüken yayınevi, 326 s.). uriel heyd'den "ziya gökalp, türk milliyetçiliğinin temelleri" isimli kitabı çevirir (sebil yayınevi, 134 s.). "milli eğitim ve kültür" dergisinde ve "yeni devir" gazetesinde makaleleri yayımlanmaktadır.

  1981 - "bir facianın hikayesi" ankara'da bir yayınevi tarafından basılır (ümran yayıınları, 167 s.). thornton wilder'in "köprüden düşenler" adlı kitabını lamia çataloğlu ile birlikte ingilizce'den türkçe'ye çevirirler (tur yayınları, 112 s.). aynı yıl, ankara yazarlar birliği derneği tarafından "yılın yazarı" seçilir.

  1982 - kayseri sanatçılar derneği'nden, inceleme dalında bir ödül alır. aynı yıl, 15 ocak nişantaşı akademi kitabevi'nde bir imza günü düzenlenir. ilk kez okuyucusuyla buluşur. aynı yıl, 30 ocak'ta "cemil meriç'le türk kültüründeki değişmeler hakkında bir söyleşi" başlığını taşıyan bir televizyon programına katılır.

  1983 - maxime rodinson'un "batıyı büyüleyen islam" adlı eserini dilimize kazandırır (pınar yayınları, 233 s.). aynı yıl iletişim yayınları'nın çıkardığı "cumhuriyet dönemi türkiye ansiklopedisi'ne makaleler yazar. 7 mart günü 41 yıllık bir beraberlikten sonra eşini kaybeder. aynı yıl tüyap kitap fuarı'nda kitaplarını imzalar.

  1984 - "işık dogudan gelir" adlı kitabı yayımlanır (pınar yayınları, 233 s.). aynı yılın ağustos ayında bir beyin kanaması geçirir: sol hemipleji sonucu sol tarafına felç iner. cerrahpaşa hastanesi'nde üç ay süren bir tedaviden sonra taburcu olur.

  1985 - "bu ülke" entelektüel bir otobiyografi ve cemil meriç kronolojisini de içeren 63 sayfalık bir giriş bölümüyle beşinci kez basılır (iletişim yayınları, 285 s.). "kültürden irfana" adlı eseri insan yayınları arasında çıkar (405 s.). aynı yayıneviyle bütün eserlerinin basılması konusunda imzalanan sözleşmeye rağmen diğer eserleri basılmaz.

  1986 - iletişim yayınları'nın bu kez de "tanzimattan cumhuriyet'e türkiye ansiklopedisi"nde makaleleri yer alır.

  1987 - 13 haziran günü, kendisini yatağa mahkum eden uzunca bir hastalıktan sonra, 71 yaşında hayata gözlerini yumar. karacaahmet mezarlığına eşinin yanına defnedilir. (ada 8, no 890). aynı yıl, ölümünden bir ay kadar önce, televizyonun birinci, kanalında, trt tarafından hazırlatılan: "sanatımızdan portreler: cemil meriç" adlı bir belgesel yayımlanır. ölümü üzerine aynı belgesel bir kere daha ekrana gelecektir. aynı yıl, dönemli yayıncılık'la cemil meriç'in varisleri arasında, bütün eserlerinin basılması konusunda bir sözleşme imzalanır, iki eserinin yayına hazırlanıp baskıya verilmesi aşamasında, yayınevinin kapanması üzerine bu girişim sonuçsuz kalır.

  1989 - cemil meriç için, 13 haziran günü cağaloğlu basın müzesi'nde düzenlenen ikinci ölüm yıldönümü anma toplantısında yapılan çeşitli konuşmalar, hüriyet gösreti'nin eylül ayı sayısıyla birlikte çıkan cemil meriç ekinde yayınlanır.

  1991 - dördüncü ölüm yıldönümü dolayısıyla, hatay kültür müdürlüğü ve ilesam tarafından antakya'da, "türk fikir hayatında cemil meriç'in yeri" konulu bir panel düzenlenir. paneldeki konuşmalar, mehmet tekin tarafından "cemil meriç: şair, filozof, yazar" adını taşıyan bir kitapçıkta toplanır (antakya, 94 s.).

  1992 - ocak ayında, cemil meriç'in bütün eserlerinin bir külliyet halinde basılması konusunda, iletişim yayınları ile cemil meriç'in varisleri olan çocukları arasında bir nesir sözleşmesi düzenlenir. bu sözleşmeye göre, cemil meriç'in basılmış bütün telif eserleri, basılmamış "jurnal" ve "mektuplar"ı, çeviri eserleri ve yine basılmamış ders notları,konferansları, diğer yazıları yayınevince yayımlanacaktır. cemil meriç'in beşinci ölüm yıldönümünde "istanbul üniversitesi rektörlüğü öğrenci kültür merkezi edebiyat kulübü" tarafından bir anma günü düzenlenir.

  kaynak: bu ülke - cemil meriç (sayfa: 63-64-65-66-67-68-69-70-71)
 4. "20 ocak 1955... bir elinde bavul, ötekinde baston. bavulunda acıları, korkuları, ümitsizlikleri, bavulunda mazisi. ve tek desteği mahmutpaşa'dan iki buçuk lira mukabilinde alınan baston. bir adam, bir vapurun ambar merdivenlerinden inmektedir. meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan, gemi meçhule değil, belde-i nura gidiyor. sonra rüyaya benzeyen günler. manasız ve manalı. çirkin ve korkunç. sonra bilmem kaç ah paris. kenzven geceleri. kenzven'de her gün gecedir. istırabı nükte ile yenmeye çalışan bir aciz. paris okuduğum romanların en tatsızı, en namussuzu, en kahpesi."

  "ben görmedim paris'i... paris evde yoktu... ben rüyada gördüm paris'i, gülümsedi ve kayboldu. neden beni aramak için buralara kadar geldin diye sitem etti bakışları. promete kafdağı'na zincirlenmiş, ben hastaneye zincirliydim. paris'te hastaneye zincirli olmak. hastaneye ve karanlığa. reyhaniye'nin çamurlu sokaklarını, kerpiç kulübelerini ve maymun zamanı insanlarını, kötü yazılmış naturalist bir romanın esneten teferruatını okur gibi, yıllar yılı seyreden gözlerim, paris'te kapalıydılar."

  bu ülke - sayfa 46 / jurnal'den alıntılar.
 5. "bu ülke"yi okurken çevirdiğim her sayfada ne kadar cahil olduğumu hissettirebilmiş büyük yazar, çevirmen ve düşünür.
 6. okutmandır, haliyle literatür -hem edebiyat hem kaynak manasıyla- bilir (hem de çok iyi bilir); ancak kabiliyeti gerçek manada okutmanlığın sınırlarını aşmaz zaten. bu denli önem atfedilmesinin -gözlerini kaybetmesi üzerinden abartılarak efsaneleştirilmesinin- sebebi, yeni bir paradigmanın meşalesini yakan ve taşıyan ilk kişi olmasıdır (bittabi türkiye çapında). bu ilklik dolayısıyla da üslubu içerik yönüyle oldukça vulgardır ama biçim yönüyle türkçe'ye olan hakimiyeti bu bayağılığı ustaca örtbas etmesini sağlar.

  girdilere bakınca karşılaştığım -beni şaşırtacak denli methiyelerden oluşan- manzaradan şöyle bir seda yükselebilir: ne demek bayağılık? cemil meriç, dil bilen ve dünyayı tanıyan biri. yeni akımlardan, dünyanın gidişatından haberdar biri-dir mutlaka-. esas kırılma noktasını ise seslendiği -veya sesleneceği (kendisi bazı noktalarda komplo teorilerine prim verdiği için ben de bunu planlı yaptığı varsayımında bulunayım bari)- kitlenin saymış olduğum kabiliyetlerden yoksun olduğu bir dönemde mikrofonu eline almayı başarmıştır. dekolonizasyon sonrası kültürelci yaklaşımların hakim paradigmayı yıprattığı bir dönemde meriç, bu söylemi türkiye'ye taşımıştır. meriç'in söylediklerine bir bakınız: sizce söylemi bir stuart hall, bir fanon, bir edward said yetiştirebilecek seviyede mi? çok sevdiği, dilinden düşürmediği 600 yıllık osmanlı, 1300 yıllık islam çınarından 'mazlum doğu teorisi' çıkarabilecek kapasitede mi? saydığı eşsiz çınarların hamasetinden gayrı bir şey yok elimizde.

  fakat ne hikmetse şansı oldukça yaver gitmiştir yazarın ve dünyaya usul usul açılmaya başlayan, yeni yeni dil öğrenmeye başlayan -şimdilerde islamcı dememiz gereken- muhafazakar tayfa tarafından sıkı sıkıya sarınılacak bir yazar olmuştur. şimdi islamcılar da -her ne kadar itiraf etmek istemeseler de; nitekim cemil meriç onların ilk aşkı- bu okutmanı yetersiz buluyorlar. çünkü stuart hall'un açtığı okul yine batı'da. kültür okumasını yine batı enstitülerinde gerçekleştiriyor doğulular. ve biz hamasetlerimizde boğulurken bir jamaikalı -muhtemelen orta seviye bir islamcı jamaika'ya ya afrika'da diye acıyarak [ki batı hint adalarındadır mümin kardeşim (şimdi hint deyince hindistan'a yakın bir yer de sanmazsın burayı inşallah, coğrafya bilmez ama dünya hakimiyeti mefkuresi olan münevver şahsiyet)] ya da müslüman memlekettir diye abilik taslayarak hor görecektir- büyük doğu medeniyetlerinin binlerce yıllık 'birikimine' ihtiyaç duymadan özgün bir tavır ortaya koyabiliyor.

  velhasılı, attila ilhan'a batılılara atıf yapmadan söz söyleyemiyor diyen büyük münevver cemil meriç, 'umrandan uygarlığa' kitabında bağlayıcı cümleler hariç kendine ait tek söz etmeden, alıntılarla oluşturduğu yazılar yayınlamıştır. bana soracak olursanız yakıştığı yer, bugün militan yetiştirme kaygılarıyla amip gibi üreyen imam-hatiplerdir. kitapları bugünün türkiyesinde bu okulların temel doktrin membaıdır.

  ezcümle, edebiyatı oldukça gelişmiş bir toplumda güzel aforizmalar söyleyebilmek bir kalem erbabını düşünce adamı yapmaz.
 7. bu kervanın arkasından koşma yavrum. hayatın dört yol ağzındasın delikanlı. ve şehzadelerin karşısından yollar üçe ayrıldı. bunlardan yalnız biri mutluluğa gider. sarp, dikenli, gösterişsiz bir yol. ama uçuruma açılmayan yalnız o.
  ~☆"sen yıldızlara tırmanan merdivendesin çocuğum. ama haberin yok. bakışların ayakkabına takılı, samanyoluna değil."~☆
  (bkz: cemil meriç)
 8. aydınların aydınlatamadığı halkı soytarılar aldatır.
 9. kelime cambazı. okumak zevklidir, su gibi akar cümleleri. ama anlatımındaki ustalık düşüncelerinde yoktur. düşünce tarihine ufak bir katkı sağlamamıştır. anlattıkları büyük bir yanılsamadır. yere sağlam basan, hayatta karşılığı olan düşünceler değil. "hakikat" kavramı ile çok içli dışlıdır. amiyane tabirle kavramı kafaya takmıştır. ama bu kavramın içi boş. ideolojik olarak çıkmazda. bunu üstün bir şey gibi metinlerinde işliyor. retorikte kuvvetli olunca insanlar o cümlelerle bir şey anlattığını düşünür. yanılgılara sürükler.
  sezgi
 10. sevemedim... fazla ağdalı geldi hep... fazla yukarıdan geldi yazıları...