1. kişinin suçlu olabilme/olamama durumunu belirleyen özelliklerdir. yaş, mümeyyiz olma gibi özelliklere göre kişiler cezai ehliyete sahip olabilirler. eğer kişi yapmış olduğu eylemlerin sonucunu kavrayamayacağı durumdaysa yahut tck'ya göre fiili işlediği zaman ki yaşı 11 den küçükse cezai bir sorumluluğu olmaz.
  2. kişinin yaptığı eylemlerden sorumlu tutulup tutulamayacağını belirler.kişinin ayırt etme gücü yaşı ve irade sakatlığına göre ehliyet türü değişir.tam ehliyetsizler ayırt etme gücü bulunmayan insanlardır. ceza ehliyetleri yoktur.