1. birbirini izleyen ‘apne- hipoventilasyon- hiperventilasyon- hipoventilasyon- apne’ periyotlarından oluşan solunum paterni.

    yaşlılarda, kalp hastalıklarında, morfin kullananlarda, hipnotik ilaç zehirlenmelerinde, ağır pnömoni, kibas (kafa içi basınç artışı sendromu) gibi durumlarda görülebilir.

    şöyle bir şey (video)
    merc