1. çiçek hastalığının dünyadan eradike edilmesi (yok edilmesi, silinmesi) için who tarafından 1967 yılında başlatılan programdır.

  1950'de pan american health organization tarafından amerika kıtasından aşılama kampanyası ile kısmen (arjantin, brezilya, kolombiya, ekvador hariç) eradike edilmiştir.

  1958'de ise sscb sağlık bakan yardımcısı prof. viktor zhdanov tarafından who'ya dünya eradikasyon programı teklif edilmiştir. 1959 kabul edilmiş ve kontrol programı olarak başlamıştır. bu sebeple 1966'ya kadar pek başarılı olamamıştır. bu yılda çek epidemiyolojist karel raska tarafından önerilen yeni bir programla ve amerikalı donald henderson liderliğinde 2.4milyon$'lık bir bütçe ile bu kez tam eradikasyon amacı ile ivme kazandırılmıştır. başlarda aşı üretimi abd ve sscb tarafından yapılmakta idi fakat 1973 yılına gelindiğinde üretimin %80'lik kısmı gelişmekte olan ülkelerde yapılmıştır.

  avrupa'daki son büyük salgın 1972 yılında hac'dan dönen bir grup kosovalı ile taşınan orta doğu kökenli virüslerle yugoslavya'da olmuştur. 175 kişi etkilenmiş ve 35 kişi hayatını kaybetmiştir. 1975'e gelindiğinde sadece somali yarımadasında hastalık kalmıştır.

  doğal gelişen son variola major vakası ekim 1975'de bangladeş'de teşhis edilen "rahima banu"dur. doğal gelişen son çiçek vakası ise somali'de 1977'de tanımlanmıştır.

  9 aralık 1979 tarihine gelindiğine ise çiçek hastalığının dünyadan eradike edildiği resmileşmiştir. bunun ardından 8 mayıs 1980'de toplanan dünya sağlık asamblesi bu rapora dayanarak programa son vermiştir. bu dünyadan insan başarısı ile yok edilen ilk hastalık olarak tarihe geçmiştir.

  •eradikasyon sonrası:

  1978 yılında ingiltere'de bir laboratuvar kazası sonucu bir tıbbi fotoğrafçı çiçek virüsü kapmış ve hayatını kaybetmiştir. bunun üzerine tüm çiçek stokları imha edilmiş veya dünya sağlık örgütü'nün bsl-4** referans laboratuvarları olan amerika'daki cdc* ve sscb'deki vector institute*'ye sevk edilmiştir. 1986'da who laboratuvarlardaki tüm çiçek virüslerinin imha edilmesini önermiş ve 30 aralık 1993'e tarih belirlemiştir. ardından bu tarih 30 haziran 1999'a kadar uzatılmıştır. abd ve rusya'nın direncine karşılık 2002'de dünya sağlık asamblesi virüslerin araştırma maksatlı olmak kaydı ile geçici olarak muhafaza edilmesine onay vermiştir.

  çiçek hastalığı b grubu bildirimi zorunlu hastalıklardandır