1. elektronların parçacık özelliklerine sahip olup çift yarıklı bir kutuya gönderildiklerinde birden dalga özelliği göstermeye başlaması ve bunu gözlemlemeye kalktığınızda yeniden parçacık özellikleri göstermeye başlamasını gösteren deney. (bkz: belirsizlik ilkesi)
    abi
  2. gözlemcinin olaya dahil olmasıyla epey kafa karıştırıcı deney
  3. çift yarık deneyinde, ışığın karşı düzlemdeki deseninine dair, dalga teorisine göre mi yoksa parçacık teorisine göre mi hareket ettiğini anlamaya çalışırken, fotonları gözlediğiniz zaman farklı, gözlemediğiniz zaman farklı davrandığının fark edilmesi bazı bilim adamlarının şu soruyu sormasına sebep olmuştur: ışık, bilinci olan bir şey mi?