1. Çekilen soyut bir kavram. Din veya özel bir amaca giden yolda çekiliyorsa kutsal olduğu da söylenir. Ayrıca İsa'nın da kendisine özel bir çilesi vardır.

    bülent ersoy - çile
  2. farsçada kırk anlamına gelen "çilh" kökünden gelmekte olup çilehaneye ismini vermiştir. ancak buradaki anlam ile günümüzde kullanıldığı anlam eş değildir. çile kırk gün boyunca tanrı dışında hiçbir uğraşının olmayışıydı. yani dini bir yalnızlık süreciydi. bir zamanlar...

    edit: imla