1. cinas
  yazılış ve okunuşu aynı fakat farklı anlama gelen kelimelerin sanat oluşturma gayesi ile kullanılmasıdır. (fakat şiir cinaslarında her zaman yazılış ve okunuş aynı değildir. )
  cinas bir sanattır ve halkımız bu sanatın gayet güzel örneklerini icra etmiştir.

  kuzu su
  nerden içsin kuzu su
  beni yakıp yandıran
  bir ananın kuzusu

  yârim gider gemiyle
  ben giderim karadan
  ciğerim göz göz oldu
  görünmüyor karadan
  hak beni ayırmasın
  kaşı gözü karadan”

  ayna güzel,
  yüz güzel, ayna güzel
  nazlı yâri görenler
  dediler: ay ne güzel!
  oturmuş zülfün tarar
  dizinde ayna güzel

  bir çok güzel örnek vardır cinas üstüne ;
  sonuncusu şu olsun:

  sana vereyim bir öğüt
  kendi ununu kendin öğüt