1. uzakdoğu'daki uluslararası ilişkilerde japonya'nın halen tecrit edilmesine neden olan sorunlardan biridir. yeni nesiller bilgiye erişimin artması vesilesiyle bu sorunu deşmekte ve japonya'nın karşısına sürekli olarak çıkarmaktadır. japonya'da tazminat ödemek için 2015 sonuna kadar bekleyerek meselenin büyümesine olumsuz katkı yapmıştır.