• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (1.00)
cinsiyet üzerine - sigmund freud
cinsel nesneye fazla değer verme — cinsel dürtüyü tatminle görevli cinsel nesneye bağlanan değer,
her zaman üreme organları ile sınırlanmaz; bu değerlendirme, nesnenin bütün bedenine yayılır ve
onun çıkardığı bütün duyuları ele geçirmeye eğilim gösterir. fazla değer verme psişik alana da
bağlanır ve bir körlükle, psişik niteliklerin değerlendirilmesinde bir ölçü noksanlığı ve cinsel nesnenin
kusursuzluklarına, kendinden çıkan yargılara kolayca boyun eğmekle kendini gösterir. aşkın yarattığı
kolay inanırlık önemli bir kaynak, hiç değilse otoritenin asıl kaynağıdır.18
asıl üreme organlarının birleşmesi ile sınırlanmış cinsel amaçla uzlaşamayan fazla değer verme,
bedenin öbür bölümlerini de cinsel amaçlar haline getirir.16
fazla değer vermenin önemi erkekte özellikle iyice incelenebilir, çünkü yalnız erkekler araştırmalar için
yaklaşılabilir bir cinsel yaşam sunar; oysa kadının cinsel yaşamı, kimi zaman kültürel zayıflık yüzünden,
kimi zaman da toplumsal âdetlere bağlılıktan gelen çekingenlik ve biraz içtenlik noksanlığı yüzünden,
hâlâ kalın bir örtüyle çevirilidir.
  1. insanın ve hayvanın cinsel gereksinimlerini açıklamak için biyolojide bir "cinsel dürtü"nün varlığı kabul edilir; aynı şekilde, açlığı anlatmak için bir beslenme dürtüsü varsayılır. bununla birlikte halk dilinde, cinsel gereksinim için açlığın karşılığı bir kelime yoktur. bilim dili ise "libido" terimini kullanılır. halkın görüşü, cinsel dürtünün niteliği ve karakterleri üzerinde bazı kesin düşünceler ileri sürer. freud, bu noktada müdahale etme gereği duyar ve cinsel bastırmaların çocuklar üzerinde nasıl evrildiğini sergiler. freud'un anlaşılmasında kilit rolü oynayan ve büyük gürültüler koparan, sert tartışmalara yol açan cinsiyet üzerine, denebilir ki her aydının, hatta her anne-babanın mutlaka okuması gereken temel yapıtlardan biridir.
  2. şu anda yanlış başlığa sahip olan yapıt.
    modern dünya için bilimsel anlamda gereksiz, edebi anlamda değerli bulduğum bir kitap.
  3. freud erillik dişillikten bahsederken biyolojik anlamdan ziyade etkin edilgenlik olma durumunu kasteter.