1. mezopotamya'da sümerler tarafından bulunmuştur. tahıl gibi temel besinlerin kayda geçirilmesi, topluluğun sorunlarının belirlenmesi için insanlar 3200 yıllarında dolaylı olarak yazıyı geliştirmeye zorlanmıştır. yumuşak kil tabletler üzerine aktardıkları yazıyı başlangıçta muhasebe kayıtları, sonrasında tarih ve din konularında kullanmışlardır. bu yazı türüne de çivi yazısı adını vermişlerdir.