1. kodlama dillerinde sınıf tanımlamaları için kullanılan özel kelime. daha sonra kod içinde değişken tanımlar gibi obje tanımlamak, için kullanılır. daha esnek ve güzel kod yazmak adına inheritance denen kalıtlama metodu kullanılabilir. object oriented programming konseptinin belkemiğidir.

    daha ileri düzeyde abstract functionlar (taban sınıfta sadece tanımı olan fonksiyonlar) kullanılabilir.

    kodun yeniden kullanılması ve kod okunaklı kılmak adına icat edilmiş bir olaydır ancak yanlış kullanıldığında da kodu daha beter hale getirebilir. hatta bunun esprisi bile döner: (bkz: object disoriented programming)