1. müzikteki empresyonist akımın öncülerinden olan fransız besteci. meşhur claire de luna en bilinenidir.