1. heidegger'e göre otantik olmayan yüzeysel bir durumdur. buradan hemen kadere zıplamak gerekiyor. onun için de şöyle diyor; kader; otantik varolmanın diğer ismidir. buradan tahmin edileceği gibi genetik mirasa ve milliyetçiliğe zıplamamız gerekiyor. şöyle; "milliyet; dasein'ın kendisini kendisine bağladığı, ölümden özgür olduğu ve olanaklarını getirdiği ve seçtiği yerdir." ve buradan yazgıya zıplamak durumunda kalıyoruz. yazgı; "bir toplumun ortak tarihselliğidir." ve "tekerrür tarihselliğin bir zorunluluğudur."

    "toplum sadece bireylerin bir araya gelerek oluşturduğu bir bütün değildir, kuşakları birbirinin hareketini takip eder." dolayısıyla bireyi şu anın içine düşmüş olarak kabul etmek yerine, geçmiş ve geleceğin orijin kabul edildiği bir tarihsellik olarak açıklıyor.

    böyle olunca da çok kültürlülük sahteliğin ötesine geçememiş oluyor.
    abi