1. 4 bölümden oluşmaktadır.
    institutiones: hukuka giriş ders kitabı şeklindedir. uygulanan hukuku tanıtır.
    digesta: eserin en önemli bölümüdür. klasik roma hukukçularının olaylar üzerindeki tutumlarını anlatır. kara avrupası hukuku'nu etkileyen bölüm burasıdır. 50 kitaptır.
    codex: imparator emirnamelerinin toplandığı bölüm.
    novellae: kitap toplandıktan sonra yayınlanan imparator emirnamelerini içerir. sonradan esere dahil edilmiştir.