1. türk dilinin tarihlendirilmiş en eski yazıtı. yedinci yüzyıla aittir. sadece altı satırdan ibarettir.
  2. orhun yazıtarından önce yazılmıştır, taş olmasına rağmen bilinen en eski türkçe belgesidir