1. anglo-saxon hukuk sisteminde kral kötülük yapmaz içtihadının bizim hukuk sistemindeki karşılığıdır.
  2. cumhurbaşkanı kötülük yapmaz cümlesini halka dayatmak yerine cumhurbaşkanı kötülük yapmamalıdır cümlesini cumhurbaşkanına deklare edersek problem kalmaz.