1. rusya'nın orta kesiminde, ural dağlarının batısında yaşayan çuvaşların konuştuğu, türkçenin en uzak koludur. türk dillerinin ogur/bulgar grubuna mensup olarak varlığını korumuş tek türk dilidir. çuvaşların ana dili ve çuvaşistan'ın resmi dilidir. yaklaşık iki milyon kişi tarafından konuşulur. çuvaşistan'ın başkenti çeboksarı'dır.