1. cemşid'i öldürerek saltanat tahtına oturan efsanevi iran hükümdarı. şehname'ye göre dahhak'a bir gün şeytan yaklaşır ve omuzlarını öper, bunun üzerine dahhak'ın omuzlarında iki yılan çıkar, ne yaparlarsa yapsınlar bu yılanları öldüremezler. şeytan bu sefer aşçı kılığında dahhak'ın yanına gelerek bu yılanları her gün iki insan beyni yedirmek suretiyle sakinleştirebileceğini aksi takdirde yılanların ona azap çektireceğini söyler. bunun üzerine yılanları teskin etmek için her gün iki insan boğazlanır ve beyinleri yılanlara yedirilir. dahhak, kawa adlı bir demircinin başını çektiği bir isyanla tahttan indirilmiştir.

    ekleme: desteği için @biqers'e teşekkürler.
  2. iranda, argo kullanımı kötü bir iş yapan, kurnaz kişilere söylenen bir sözcük.