1. kısaca tanımlayacak olursak daimicilik, en katı ve en muhafazakar (*:tutucu) eğitim felsefesidir.
  temelini idealizmden almakla birlikte realizmden de etkilenmiş olan daimicilik, doğru bilginin kaynağının yalnızca akıl olduğunu ve aklın tanrı'dan izler taşıdığını savunur.

  işte bu yüzden insanın aklı sayesinde gerçeğe ulaşabileceğini söyler.

  daimici eğitim felsefesine göre bütün insanlar özünde aynı olduğu için, eğitim de her yerde aynı olmalıdır.

  gerçeğin değişmezliğini savundukları kadar eğitimin de değişemeyeceğini savunurlar.
  öğretmen öğrencilere ideal olanı anlatmalıdır. çünkü birey aklını ancak bu şekilde geliştirebilmektedir.
  bütün bunları yaparken "büyük kitaplar" dedikleri eski yunan klasikleriyle eğitime keskin bir sınır çekerler.
  aslında demokrasiden yanadırlar, ancak geliştirdikleri eğitim sistemiyle çocuklar üzerinde toplumsal reform kavramını yok etmeye yakın bir rol oynarlar.

  daimicilerin göz ardı ettikleri en önemli şey, her bireyi zihinsel ve fiziksel yönden bir tutup herkese aynı eğitimi vermek istemeleridir.
  işte bu yüzden daimicilik, en tutucu ve çağdaş eğitim anlayışından en uzak olan eğitim felsefesidir.

  edit: daha fazla bilgi için nevin saylan'ın eğitim bilimi, ahmet cevizci'nin felsefe adlı kitabına bakabilirsiniz.