1. bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktalar kümesi-çember-'nin içinde kalan her noktanın oluşturduğu düzlemdir daire. eğer çember daireye dahil ise, kapalı değilse açık dairedir.

    merkezi (a,b) olan t yarıçaplı bir dairenin denklemi d={(x,y) € r^2 : (x-a)^2 + (y-b)^2 =< t^2 olarak kartezyen koordinat sisteminde ifade edilir. daire kapalıdır, eşitlik olmasaydı açık olacaktı.