1. daniska'nın "danski"'den türediği söylenir. o da "danimarka kumaşı" anlamındadır. ilber ortaylı hocanın dediğine göre bunlar hep osmanlıdan kalma terimlerdir. (bkz: lepiska) da bunlardan biri.